ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวพิกุล  อุตรอินทร์ นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ นางฉัตรชนก  ตันมา ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV  รร.บ้านนาจักร รร.วัดกาญจนา รร.บ้านหนองแขม รร.บ้านป่าแดง กลุ่มช่อแฮนาจักร

รูปภาพ: