ปฏิบัติธรรม

นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ และเขต ๒  ตามโครงการ “เสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘” ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: