การจัดการความรู้

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมการจัดทำโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้(KM)โดยมี ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นายสุกิจ  ยาพรม นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแล และช่วยเหลือ  นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

รูปภาพ: