สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต และ นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

รูปภาพ: