จัดทำคำรับรอง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ โดยมี นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ให้รายละเอียด

รูปภาพ: