แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ขอให้เข้าไปประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ผ่านเว็บไซด์ https://dltv.feedback180.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ขอให้เข้าไปประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ผ่านเว็บไซด์ https://dltv.feedback180.com ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558 สามารถศึกษาคู่มือการประเมินได้ที่ https://dltv.feedback180.com/Manual