ผลงานวิชาการ ของนายประเชิญ ท่วงที บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 1 เรื่อง ต่อมควบคุมพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ผลงานวิชาการ ของนายประเชิญ ท่วงที บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 1 เรื่อง ต่อมควบคุมพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายประเชิญ ท่วงที สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ