ประกาศโรงเรียนรัฐราษฏร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษขนาด 7 ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนรัฐราษฏร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษขนาด 7 ห้องเรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย: