ผลงานวิชาการ ของนายพงษ์ศักดื์ อภัยกาวี รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนายพงษ์ศักดื์ อภัยกาวี  สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ