ผลงานวิชาการ ของนางสาวละเอียด พงศ์ถิ่น เรื่องรายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ของนางสาวละเอียด พงศ์ถิ่น  สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ