ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2557 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร รางวัล ในประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2557 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร รางวัล ในประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

สิ่งที่แนบมาด้วย: