ผลงานวิชาการ ของนางสังวาลย์ สารินทรานนท์ เรื่องรายงานผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทานคุณธรรมประกอบภาพ

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทานคุณธรรมประกอบภาพ เพื่อส่งเสริมความมเมตตากรุณา และช่วยเหลือแบ่งปันระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของนางสังวาลย์ สารินทรานนท์ ร.ร.บ้านแม่ยางยวง สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ