ผลงานวิชาการ ของนางนินราวรรณ กิ่งแก้ว เรื่องรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โ

ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2522 ของนางนินราวรรณ กิ่งแก้ว ครูชำนาญการร.ร.วัดเมธังกราวาสฯ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ