ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

รูปภาพ: