บ้านร้องกวางอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) จัดอบรมงาน 5 องค์ประกอบ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมี นายมังกร วันละ และนางโสภิต เกื้อหนุน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่ทราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

รูปภาพ: