ผอ.สพป.เยี่ยมไข้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบกระเช้าเยี่ยมไข้คุณแม่ทองอ่อน สินมณี คุณแม่ของ รองฯ ศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1    

รูปภาพ: