พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ฯ กอเปา อบจ.แพร่)  ต.ทุ่งโฮ้ง  อ.เมือง  จ.แพร่  โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กล่าวรายงานพิธีปิด

รูปภาพ: