งานศิลปหัตถกรรมฯ ห้วยม้า

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: