ประชุมกรรมการตัดสิน

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC  AWARDS  ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมี ดร.สังคม  จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ร่วมประชุม

รูปภาพ: