ติดตามการประเมินส่งเสริมรักการอ่าน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการติดตามการประเมินส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดดีเด่น 6 กิจกรรม โรงเรียนบ้านอ้อย (วิทยาคาร) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.บ้านอ้อย (วิทยาคาร) และคณะครู ให้การต้อนรับ

รูปภาพ: