แพร่ เขต 1 พบปะเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม รร.ไทยรัฐวิทยา อ.สอง จ.แพร่

รูปภาพ: