แสดงความยินดี

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 แสดงความยินดีพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญในราชทินนามที่ "พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง"  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: