ติดตามประเมินส่งเสริมรักการอ่าน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการติดตามการประเมินส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดดีเด่น 6 กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนายจรัญ พันธุ์กสิกรรม ผอ.รร.บ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) และคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: