ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซด์ ร่วมกันเขียนข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชการทานสัญญาณจากฟ้า" โดยให้โรงเรียน(รายละเอียดด้านใน)

สพฐ.ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซด์ เพื่อร่วมแสดงความจงภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน ทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยเชิญนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันเขียนข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชการทานสัญญาณจากฟ้า" โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกข้อความที่จะนำขึ้นเป็นตัวอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันถ่ายทอดสดกิจกรรมถวายพระพรโดยข้อความที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศ จะได้รับเกียรติบัตร จาก สพฐ. ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

โดยให้โรงเรียน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนจัดทำข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชการทานสัญญาณจากฟ้า" โดยให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนทำการคัดเลือกข้อความชนะเลิศในระดับโรงเรียนจำนวน 3 ลำดับ พร้อมบันทึกข้อความลงเว็บไซด์ http://210.246.188.154/father/ โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นรหัส SMIS ของโรงเรียน คู่มือการใช้งาน