สำรวจข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64

สำรวจข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่  17 -19  ธันวาคม  2557  ประเภทสถานศึกษาและวัด