ทางไกลผ่านดาวเทียม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก  อยู่สิงห์  นายสมศักดิ์  อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะฯ ประชุมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่เขต ๑

รูปภาพ: