กลุ่มนิเทศประชุม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ที่กำกับดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มนิเทศและข้าราชการกลุ่มนิเทศ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๗ เพื่อมอบแนวทางนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวทางการนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง ๒

รูปภาพ: