ตรวจความพร้อมจัดตั้ง ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชี่ยวชาญ เมฆกิจ นักวิชาการศึกษาและคณะ ตรวจความพร้อม อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน ร.ร.สุจินนาบริบาลศาสตร์ ในการจัดตั้ง ร.ร.นอกระบบ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๖/๒ ม.๒ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: