ราชประชาแสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี จาก นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ และคณะครูร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: