พบปะข้าราชการ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ พบปะข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบาย สพฐ.และเป็นการพบปะ เนื่องในมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง 

รูปภาพ: