ทุนบิ๊กซี

นายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ จำนวน ๔๙ ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแพร่ โดยมีผู้จัดการบิ๊กซี สาขาแพร่ กล่าวรายงาน และนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายพิจิตร สมศักดิ์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่ ร่วมงาน

รูปภาพ: