ประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

นายสุขุม  กันกา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: