กำลังใจ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: