ประชุมทางไกล

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก  อยู่สิงห์ นายสุกิจ  ยาพรม นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ นายสมศักดิ์  อภัยกาวี นายเชษฐา สยนานนท์ นายประสิทธิ์  อินวรรณา นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และ ผอ.กลุ่มเข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องพักรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: