แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ แสดงความยินดีกับ นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ที่ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต ๓๗ ณ ห้องประชุม สพม.เขต ๓๗

รูปภาพ: