แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับของที่ระลึกแสดงความยินดีจาก นายสนิท  กาญจนประดิษฐ์ ผอ.กศน.แพร่และคณะครู ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: