มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่นักการภารโรงผู้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ คน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณบ้านนายสำราญ  สติมั่น 

รูปภาพ: