ครูสอนคอมพิวเตอร์

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสัมมนาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: