คัดเลือกสถานศึกษา

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

รูปภาพ: