สักการะเจ้าที่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: