โรงเรียนขยายโอกาส

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้รูปแบบเชิงระบบ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: