คัดเลือกอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ในการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: