พอเพียง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ร.ร.บ้านหนองแขม ร.ร.บ้านห้วยม้า ร.ร.บ้านปง ร.ร.บ้านใน ร.ร.บ้านนาจักร ร.ร.บ้านนาแหลม ร.ร.บ้านดอนดี ร.ร.บ้านทุ่งโฮ้ง ประจำปี ๒๕๕๗

รูปภาพ: