รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ ศึกษานิเทศก์ นายพีรวิชญ์  สิริปัญญาแสงผอ.ร.ร.วัดกาญจนาราม  เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสวันครูโลก(World Teachers’Day) ณ หอประชุมคุรุสภา กทม.

รูปภาพ: