เตรียมการต้อนรับ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการต้อนรับ นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ ที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: