เตรียมความพร้อม

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์  หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ ร่วมชี้แจงรายละเอียด

รูปภาพ: