ลงพื้นที่ให้กำลังใจ เด็กนักเรียนและครอบครัว และมอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)

10 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ เด็กนักเรียนและครอบครัว และมอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ณ อ.สอง จ.แพร่