ประชุมผู้แทนเขตภาคเหนือ

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับและประชุมคณะผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๕๓ เขต ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๗ ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

รูปภาพ: