มอบเกียรติบัตรนักเรียน

นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และคณะร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่โดยมี พ.ต.อ.ดิเรก  สุขเกษม  พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ(ทำหน้าที่หัวหน้างานสอบสวน สภ.เมืองแพร่) เป็นประธานในพิธี และ พ.ต.ท.มานพ ใจอุ่น พร้อมด้วย ร.ต.อ.วีระ  แสงจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรครูแดร์ให้ความรู้หลักสูตรแดร์แก่นักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 

รูปภาพ: