ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 และตรวจเยี่ยม “สุขาดี มีความสุข”

11 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 และตรวจเยี่ยม “สุขาดี มีความสุข” โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ รร.บ้านแม่ลัว (วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) รร.บ้านนาคูหา และ รร.บ้านสวนเขื่อน (ราษฎร์บูรณวิทยา) และรร.บ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง